Konstruktiv: exploring the boundaries between the physical and the digital

D Design Blog | Konstructiv ; exploring between the physical and the digitalD Design Blog | Konstructiv ; exploring between the physical and the digitalD Design Blog | Konstructiv ; exploring between the physical and the digitalD Design Blog | Konstructiv ; exploring between the physical and the digital

 

Vorige zomer volgde ik een cursus motion graphics track aan de “summer school of making” te Kortrijk. Hier kreeg ik mijn eerste introductie in video mapping. We leerden er om in After Effects & Cinema 4D onze eigen 2D en 3D-animaties te maken en die te projecten op zelf gemaakte installaties.

Mijn grootste inspiratiebron hierin is de Belgische 3D artiest Jean-Michel Verbeeck van Konstruktiv gevestigd in Antwerpen. Hij is een multidisciplinair designer die gekenmerkt wordt door zijn abstracte en minimalistische stijl waarbij hij de grenzen verkent tussen fysieke en de digitale wereld. Konstruktiv heeft internationaal veel succes en creëert films en beelden voor klanten in de entertainment & broadcast industrie zoals onder meer Adobe, Nike, Redbull, MTV en BMW. Ik volg Konstruktiv al een tijdje op Facebook. Zijn laatste serie sprong me meteen in het oog. Gefascineerd door het kleur- en materiaalgebruik van zijn laatste serie vroeg aan ik Jean-Michel Verbeeck naar het verhaal hierachter:

“Minimal form is een persoonlijke studie van mij. Ikzelf ben enorm gefascineerd door architectuur en furniture design en hoop stiekem ooit iets uit te brengen en te realiseren maar in de tussentijd doe ik het gezellig in 3D tot die dag aanbreekt.

Het project is een serie van set designs ontwikkeld om realisme, perspectief, vorm & composities te bestuderen. Net zoals ons eerder project “Argitek” dat ook tussen onze Facebook albums staat en zoals de kortfilm “Symphonic“.

Het gaat hier telkens over installaties, composities en studies naar architecturale en geometrische vormen die ik dus hoop ooit in het echt te realiseren maar nog niet de middelen of contacten voor heb.

In deze ontwerpen ga ik op zoek naar rust, evenwicht en balans. Het moet een groot zen gehalte hebben. Met Vray probeer ik dan het zo realistisch mogelijk te maken zodat de scheidingslijn tussen het digitale en het fysieke haast verdwijnt.”
– Jean-Michel Verbeeck, Konstruktiv –

Last year I followed a class motion graphics track organized by the summer school of making in Kortrijk. We got an introduction to video mapping. We created our own 2D and 3D animations in After effects and Cinema 4D which we projected on a structure we build.

The master of 3D is the Belgian 3D artist Jean-Michel Verbeeck from Konstruktiv located in Antwerp. He’s a multidisciplinary designer characterized by his abstract and minimalistic style and who explores the boundaries between the physical and the digital world. Konstruktiv is also internationally very successful and creates films & images for clients in the creative, entertainment & broadcast industries such as Adobe, Nike, Redbull, MTV and BMW. I’ve been following Konstruktiv for a while now on Facebook ad his latest series was striking. Fascinated by the colour and material of his last series, I asked Jean-Michel Verbeeck about the story behind it:

“Minimal form is a personal study of mine. I’m very fascinated by architecture and furniture design and I secretly hope to realize something, but in the meanwhile I do it in 3D.

The project is a series of set designs developed to study realism, perspective, shape and composition. Just like our previous project “Argitek” on our Facebook albums and like the short film “Symphonic”.

It’s all about the installations, compositions and studies of architectural and geometric shapes that I hope to realize one day but for which I currently don’t have the resources neither the contacts.

In this design I’m looking for peace, equilibrium and balance. It must have a large Zen content. With Vray I try to make it as realistic as possible so the break line between the digital and the physical almost disappears. “
– Jean-Michel Verbeeck, Konstruktiv –

 

Post Your Thoughts